Подобрать товар
Телефон:
Головна / Інформація / Публічний договір

Публічний договір

Публічна оферта на виготовлення меблів по індивідуальному замовленню.

 

Замовник – це фізична особа, яка має бажання або намір замовити або купити меблі під замовлення виключно для домашніх потреб за допомогою сайту mebelitto.com.ua або торгової точки.
Виконавець - ФОП Зайцев Д.Г. в особі підприємця Зайцева Даніїла Григоровича, що діє на підставі Свідоцтва.
Специфікація – це документ, у якому вказані терміни виконання, сума, характеристики, розміри, матеріали, фурнітура та інші дані, що мають відношення до Замовлення. 
Пакет – пакетні пропозиції, які відрізняються матеріалами та кількістю опцій (послуг), які надаються в рамках того чи іншого пакету.
1. Предмет оферти
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання щодо виконання замовлення: виготовлення, доставки і монтажу меблів на об'єкті Замовник, надалі "Замовлення".
1.2. Замовлення виготовляється відповідно до ескізів та (або) специфікацій до замовлення (надалі - Специфікація), затверджених сторонами, відповідно до обраногорпакету
1.3. Всі матеріали, характеристики та побажання вказуються у Специфікації.
2. Ціна меблів, оплата послуг, порядок розрахунків
2.1. Загальна вартість Замовлення визначається в ході переговорів та вказується у Специфікації у євро.
2.2. Оплата проводиться у національній валюті, по курсу, що розміщений на сайті Виконавця (mebelitto.com.ua) на день оплати, будь-яким способом, що не заборонений законодавством України.
2.2.1. Замовник може доручити Виконавцю або його представнику обміняти іноземну валюту на національну  в місцях, що здійснюють обмін валюти за власним розсудом та внести виручені кошти як оплату Замовлення. В такому випадку Замовник виступає Довірителем, а Виконавець або його представник Повіреним. 
2.2.2. Таке доручення здійснюється за усною домовленістю сторін та не потребує складання та підписання додаткових актів та угод.
2.2.3. Обмін валюти здійснюється Повіреним від імені Довірителя безоплатно.
2.2.4. Внесення оплати в національній валюті Повіреним від імені Довірителя вважається виконанням усної угоди по обміну валюти.
2.2.5. Передача коштів у іноземній валюті від Замовника  до Виконавця або його представника являється безумовної згодою з п.п. 2.2.1.-2.2.4. та не протирічить діючому законодавству України.
2.3. Замовник здійснює передоплату в розмірі не менше 70% (сімдесять відсотків) від вартості Замовлення.
2.4. Залишок суми замовлення оплачується перед доставкою та монтажем Замовлення.
2.5. Якщо Замовник з певних причин не може прийняти Замовлення, останній зобов’язується розрахуватись з Виконавцем у триденний термін після повідомлення Виконавцем про готовність Замовлення. Повідомленням про готовність Замовлення вважається телефонний дзвінок або повідомлення через електронну пошту, сервіси Viber, Skype, тощо.
2.6. Вартість доставки та монтажу не оплачується для пакетів «Оптимальний» та «Преміальний», якщо інше не вказано у Специфікації.  Для пакету «Базовий» доставка та монтаж являється платною. Вартість вказується у специфікації. 
2.7. У вартість Замовлення НЕ входить вирівнювання стін, підлоги, стелі, а також демонтаж конструкцій, що перешкоджають встановленню виробу (виробів).
2.8. У вартість Замовлення НЕ входить монтаж та встановлення техніки та виробів, які не придбані у Виконавця. Вартість додаткових робіт можна дізнатись на сайті Виконавця (mebelitto.com.ua).
3. Термін і умови виготовлення замовлення
3.1. Дата виготовлення виробу вказується у Специфікації.
3.2. Замовлення запускається у роботу тільки після погодження ескізів, матеріалів, фурнітури, техніки, та інших відомостей, що мають відношення до Замовлення. 
3.3. Якщо пункти 2.3 та 3.2. даної Оферти були виконанні пізніше підписання Специфікації, термін виконання Замовлення  збільшується на відповідний строк.
3.4. Технологічні параметри, зазори, радіуси, матеріали, кріпильні деталі, спосіб виготовлення визначаються Виконавцем самостійно, якщо інше не обумовлено в Специфікації.
3.5. Основні параметри і комплектація меблів повинні бути вказані Замовником до моменту підписання Специфікації.
3.6. Якщо Замовник бажає змінити Замовлення або внести корективи після підписання Специфікації, Виконавець має право змінити вартість Замовлення та терміни його виготовлення, що не буде порушенням умов даної Оферти. Виконавець зобов'язаний попередити про ці зміни Замовника.
3.7. Виконавець має право відмовити вносити зміни або корективи до Замовлення, якщо на це немає можливості. Пояснювати причини відмови Виконавець не зобов'язаний.
3.8. Виконавець повинен повідомити Замовника про закінчення робіт по виготовленню Замовлення. Якщо Виконавець не може цього зробити з незалежних від нього обставин, таких як: вказівку Замовником невірної адреси або засобів зв'язку, від'їзд Замовника і т.п., Виконавець не несе відповідальності за зрив термінів виготовлення Замовлення. 
3.9. Замовлення рахується виконаним після повідомлення Виконавцем Замовника про готовність Замовлення.
3.10. Монтаж Замовлення НЕ входить у терміни виготовлення Замовлення.
4. Доставка та монтаж
4.1. Доставка та монтаж Замовлення (якщо це передбачено пакетом та (або) вказано у Специфікації) здійснюється тільки після 100% оплати даного Замовлення. 
4.2. Доставка здійснюється за адресою, вказаною в Специфікації, за обов'язкової присутності Замовника.
4.3. Послуги по доставці передбачають доставку меблів на об’єкт Замовника. 
4.4. Виконавець зобов'язується перевезти меблі, а Замовник прийняти її в день доставки з 9:00 до 20:00 год. Дата доставки обумовлюється усно за згодою обох сторін.
4.5. Якщо об’єкт Замовника знаходиться вище другого поверху, підйом меблів здійснюється тільки при наявності ліфта. При замовленні великогабаритних меблів, які не можуть бути підняті на поверх наявним ліфтом, та у разі, якщо ліфт не працює, підйом меблів на поверх Замовник оплачує додатково або виконує самостійно. 
4.6. Послуги з встановлення меблів включають складання і встановлення меблів, згідно ескізів та специфікацій.
4.7. Вирізка мийки, установка вбудованої побутової техніки та додаткового обладнання придбаного не у Виконавця оплачуються додатково.
4.8. Встановлення (зборка, монтаж меблів) проводиться протягом 3 днів з моменту доставки.
4.9. Виконавець не виконує будівельні, сантехнічні та електротехнічні роботи.
4.10. Виконавець при встановленню меблів не несе відповідальності за дефекти, які виникли з-за будівельних і ремонтних недоробок на місці установки (нерівності і перекоси підлоги, стелі, стін, недостатня міцність елементів будівельних конструкцій та ін.) При наявності перелічених факторів Виконавець має право витребувати додаткову оплату за усунення цих дефектів.
4.11. Всі зміни та/або доповнення при ремонті приміщення, внесені за ініціативою Замовника в процесі встановлення або зміни (переробки), викликані неправильністю наданих Замовником даних, оплачуються додатково. При цьому термін встановлення меблів може бути продовжений на розсуд Виконавця, що не буде порушенням зобов'язань за цією Офертою з боку Виконавця.
4.12. Техніка, яка вмонтовується, і фурнітура, яку надає Замовник, повинні бути доставлені Замовником на місце установки Замовлення до фактичної дати монтажу. В іншому випадку Замовник зобов'язаний здійснити оплату Виконавцю за додатковий виїзд.
5. Здача і приймання виконаних робіт.
5.1. Здача і приймання виконаних робіт проводиться у присутності обох сторін і оформляється актом приймання - передачі, підписання якого відбувається на дату доставки Замовлення або монтажу, якщо останнє обумовлене в Специфікації.
5.2. Всі претензії щодо якості і комплектації меблів відзначаються в рекламаційному листі, який є додатком до акту прийому - передачі та усуваються протягом 10 робочих днів. На цей термін умови пунктів 3.2 та 6.1. даної Оферти не поширюються.
5.3. Якість виготовлених меблів повинна відповідати якості представлених взірців, виставлених на експозиції у торгових точках.
5.4. Претензії до якості та комплектності Замовлення після підписання акту прийому-передачі не приймаються.
6. Відповідальність сторін
6.1. У разі порушення з вини Виконавця терміну виготовлення меблів, Виконавець несе матеріальну відповідальність у розмірі 0,5% від вартості Замовлення за кожний прострочений робочий день починаючи з восьмого дня, але не більше 5% від вартості Замовлення.
6.2. У разі несвоєчасного вивезення готової продукції з вини Замовника або порушення Замовником зобов'язань з виплати суми остаточного розрахунку, Замовник несе матеріальну відповідальність у розмірі 1% від суми заборгованості за даним Замовленням за кожний прострочений день починаючи з восьмого дня, але не більше 5% від вартості замовлення.
6.3. Після проведеної оплати (передоплати) Замовник не має права відмовитися від виготовленого Замовлення і вимагати повернення оплати. Предмет Замовлення обміну не підлягає.
6.4. Виконавець, на свій розсуд, може погодитись на анулювання Замовлення після внесення оплати. Сума коштів, що можуть бути повернені визначається Виконавцем самостійно, виходячи з затрат, які Виконавець поніс під час виготовлення Замовлення. Виконавець не зобов'язаний пояснювати причини відмови від анулювання Замовлення та суми коштів, що можуть бути повернені.
6.5. Виконавець ні з-за яких обставин не несе відповідальності за непрямі збитки Замовника або не отриманий їм прибуток внаслідок невиконання умов цієї Оферти.
6.6. Виконавець знімає з себе відповідальність за якість установки меблів, якщо після виконання обмірів приміщень Виконавцем, Замовника проводив у них неузгоджені будівельні та (або) оздоблювальні роботи.
6.7. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке є наслідком настання обставин, що не залежать від Виконавця, які включають, але не обмежуються: пожежею, повінню, землетрусом, іншими стихійними лихами, епідеміями, цивільними заворушеннями, страйками і т.д.
7. Гарантійні зобов'язання
7.1. Гарантійний період для меблів становить:
• Для пакету «Стандарт» 12 місяців;
• Для пакету «Оптимальний» - 3 роки на меблі та 10 років на фурнітуру виробництва Blum. Для меблевих фасадів гарантійний строк прописується окремо у гарантійному листі, в залежності від моделі фасаду.
• Для пакету «Преміальний» - 5 років на меблі та 10 років на фурнітуру виробництва Blum. Для меблевих фасадів гарантійний строк прописується окремо у гарантійному листі, в залежності від моделі фасаду.
Гарантійний строк починається з дня відвантаження (доставки) її Замовнику. У зазначений період Виконавець зобов'язується усунути виробничі дефекти протягом 2-х тижнів з моменту надходження заяви від Замовника.
7.3. Виконання гарантійного ремонту не є підставою ні для продовження гарантійного строку, ні для встановлення нового. Гарантійний термін на відремонтовані деталі закінчується одночасно з гарантійним терміном на всі вироби, що входять в комплект замовлення.
7.4. Гарантія на меблі не поширюється:
- при пошкодженні виробів внаслідок неправильного, необережного транспортування і зберігання Замовником;
- при невиконанні правил експлуатації;
- при ремонті, розбиранні та за іншого втручання в конструкцію виробів з боку Замовника або інших осіб, не уповноважених на це Виконавцем.
- механічних і термічних ушкоджень внаслідок впливу хімічних речовин і невірного догляду.
- ушкодження, які викликані екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та в процесі експлуатації.
- пошкодження, викликані діями дітей, тварин і комах.
-  використання виробів в цілях, для яких воно не призначено.
- несправностями, які викликані дією непереборної сили (пожежі, стихійного лиха тощо).
- на дефекти, що виникають від дії високих температур та вологи.
8. Інші умови
8.1. Обміну та поверненню не підлягають меблі, фасади, виготовлені за індивідуальними розмірами, згідно затвердженого Замовником графічного зображення, а також стільниці, карнизи, плінтуса.
8.2. В процесі виготовлення меблів Виконавець самостійно приймає технічні рішення по конструктивних та технологічним особливостям з'єднання елементів ( деталей) меблів за умови збереження узгоджених габаритів і матеріалів.
8.3. Специфікація має більшу силу порівняно з усіма попередніми переговорами, листуванням,  та іншими угодами між Сторонами, що зачіпають предмет даної Оферти.
8.4. При розходженні даних у Оферті та Специфікації, остання має більшу силу.
8.5. Підписання Специфікації та (або) оплата (предоплата) Замовлення являється безумовною згодою з умовами даної Оферти.
8.6. Виконавець залишає за собою право змінювати умови даної Оферти, в зв'язку з чим Замовник зобов'язується при необхідності відслідковувати ці зміни, розміщені на інтеренет ресурсі Виконавця.
9. Додаткові послуги
9.1. Такі послуги як замір, технічний план, 3D дизайн та 3D візуалізація надаються безкоштовно в рамках вибраного пакету після внесення авансу та підписання додаткових угод.
9.2 Розмір авансу та термін надання додаткових послуг вказується у відповідних угодах.

Курс долара 26,95 грн, євро 30,0 грн

Телефон для заявок:
Адрес:
м. Чернівці, вул. Шухевича 1, ТЦ "Проспект" 154 салон.
Отримати консультацію
Ваше ім'я:
Ваш телефон: